Investor relations ABBH AS

 

Aksjonær- og utbyttepolitikk

Aksjonærpolitikk
Asker og Bærums Budstikke har som ambisjon å sikre aksjonærene konkurransedyktig avkastning på investert kapital gjennom kursstigning og utbytte.

Selskapets ressurser skal forvaltes på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning i form av utbytte eller kursstigning som er konkurransedyktig sammenliknet med andre tilsvarende plasseringer. Styret i selskapet vil arbeide for at selskapets aksjer oppnår en prising som reflekterer den fremtidige inntjeningsevnen i selskapet.

Utbyttepolitikk

Det er et mål for selskapet å utbetale utbytte til aksjonærene. Vår utbyttepolitikk fremover vil være enkel – vi vil utbetale utbytte i forhold til inntjening, investeringsbehov, cash flow mm. Vi må altså hvert år oppnå tilstrekkelig økonomiske resultater for å utbetale utbytte.

Ved fastsettelse av utbytte vil behovet for kjernekapital, selskapets soliditet og kapitalstruktur bli vurdert.

 

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema