Investor relations ABBH AS

 

Budstikka styrker driftsresultatet i 1. tertial

Asker og Bærums Budstikke ASA offentliggjør i dag sin resultatrapport pr. 1. tertial 2013. Til tross for en krevende markedssituasjon med fallende papirinntekter, kan konsernet legge frem et driftsresultat etter årets fire første måneder som er styrket mot samme periode i fjor.

Driftsresultat for konsern på 1,2 mill. pr. 1. tertial er 0,3 mill. (28 %) bedre enn i samme periode i fjor. Resultatet før skatt er 7,2 mill. og resultat etter skatt er 6,4 mill. pr. 1. tertial.

Resultatforbedringen kommer som følge av solide kostnadsreduksjoner i morselskapet og god vekst i de digitale inntektene.

«Vi er fornøyd med å levere et bedre driftsresultat i 1.tertial enn i fjor i den krevende omstillingsfasen vi og mediebransjen står midt oppe i. De to viktigste faktorene for dette er digital inntektsvekst kombinert med en positiv kostnadsutvikling» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Den pågående nedbemanningen på 27 % i perioden 2012-2015 går etter planen, og er helt nødvendig for å møte en krevende markedsutvikling fremover», sier Tandberg.

 

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

 

Tertialrapport pr. 30.04.13

Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema