Investor relations ABBH AS

 

AVVIKLING AV VIRKSOMHETEN I EKSTRAHJELP AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har besluttet å avvikle virksomheten i det heleide datterselskapet Ekstrahjelp AS pr. 31.12.2016. Forretningsideen til Ekstrahjelp har vært å utvikle en jobbportal for ungdom, hvor ungdom kunne finne deltidsjobber i sitt nærområde. Tjenesten har vært populær blant ungdom med over 50.000 registrerte ungdomsprofiler. Imidlertid har selskapet ikke lykkes i å utvikle inntektssiden for tjenesten i tilstrekkelig grad. Styret finner derfor ikke grunnlag for videre drift av Ekstrahjelp AS. Selskapet er verdsatt til 0 i konsernets balanse, og driftskostnader er tatt løpende over driften. Avviklingskostnader vil avsettes i regnskapet for 2016.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema