Investor relations ABBH AS

 

Asker og Bærums Budstikke AS – midlertidig sperring for handel i aksjer i VPS fra 26. juni og en periode inn i juli

Generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet 26. mars 2019 å endre selskapsstruktur gjennom å overføre medievirksomheten til et datterselskap ved såkalt «drop down-fisjon». Dette innebærer at pålydende på aksjene i morselskapet nedskrives ved en fisjon, og deretter oppskrives med tilsvarende beløp etter en trekantfusjon.

På grunn av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret kan det ta noe tid å få registrert kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet. Prosessen forutsetter at det ikke skjer eierendringer i Asker og Bærums Budstikke AS fra kapitalnedsettelsen til kapitalutvidelsen.

Asker og Bærums Budstikke AS har derfor bedt kontofører DNB Verdipapirservice om midlertidig sperring for handel i selskapets aksjer i VPS i denne perioden. Det medfører at det ikke kan handles aksjer gjennom VPS fra 26. juni og en periode inn i juli til både kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet er registrert i Foretaksregisteret.

DNB Verdipapirservice vil heve salgssperren så snart kapitalforhøyelsen er gjennomført.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema