Investor relations ABBH AS

 

Resultatforbedring for Budstikka

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets årsregnskap for 2012.

Årsresultat for 2012 ble 16,8 mill. for konsernet. Det er en økning på 3,2 mill. fra 2011. Resultatforbedringen kommer etter avsetning av 12 mill. i restruktureringskostnader. Salg av eiendomsselskapet Budstikkagården AS bidrar med 4,8 mill. til resultatet.

Driftsresultat før restruktureringskostnader er 13,5 mill. for konsernet. Det gir en netto driftsmargin på 7,2 %. Nedgangen i driftsinntekter som følge av strukturendring i mediebransjen veies i stor grad opp av kostnadsbesparelser. Selskapet reduserer bemanningen med ca. 30 årsverk (28 %) i medievirksomheten i perioden 2012 til 2015, som vil gi ytterligere kostnadsreduksjoner i 2013 og årene fremover.

«I lys av vår inntektsutvikling er vi fornøyd med den underliggende resultat – og kostnadsutviklingen i 2012, og gleder oss over et godt finansresultat» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Samtidig er det nå fullt fokus på å utvikle våre inntekter kombinert med å gjennomføre nedbemanningsprosessen i selskapet», sier Tandberg.

Styret innstiller overfor generalforsamlingen på at det for 2012 utbetales et ordinært utbytte på kr. 2,50.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Årsregnskap med noter

Resultatpresentasjon

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema