Investor relations ABBH AS

 

Årsregnskap for 2014 med resultatpresentasjon – Asker og Bærums Budstikke ASA

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets årsregnskap for 2014. Under følger lenke til regnskap og presentasjon.

Årsresultat 2014

Resultatpresentasjon

 

Pressemelding:

Restruktureringskostnader preger resultatet i Budstikka i 2014

Asker og Bærums Budstikke ASA har lagt frem selskapets årsregnskap for 2014. Årets resultat etter skatt ble 3,3 mill. for konsernet. Det er en nedgang på 17,0 mill. fra 2013.

I en krevende tid med betydelig fall i reklameinntekter for papiravis, leverer Asker og Bærums Budstikke et netto driftsresultat for konsernet på -1,3 mill. etter restruktureringskostnader på 7,2 mill. Netto driftsresultat før restruktureringskostnader ble således 5,9 mill. Restruktureringskostnadene er knyttet til inngåtte sluttavtaler i forbindelse med nedbemanning av ytterligere 11 årsverk i morselskapet.

God vekst i digitale inntekter

Den digitale inntektsveksten var god i 2014. Konsernets digitale inntekter vokste med 11,7 mill.(32 %) til 48,6 mill., og utgjør nå 28 % av driftsinntektene i konsernet, opp fra 20 % i 2013. Disse består av digitale reklameinntekter, digitale opplagsinntekter og inntekter fra digitale tjenester, primært Tjenestetorget.

«Vi er fornøyd med den digitale inntektsveksten i 2014, men ikke med resultatutviklingen» sier administrerende direktør Terje Tandberg. «I lys av mediebransjens strukturendringer har vi gjennomført nødvendige kostnadstiltak inkludert nedbemanning i 2014, slik at vi er bedre rustet for 2015. Vi har nå et sterkt fokus på å fortsette den digitale inntektsveksten», sier Tandberg.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema