Investor relations ABBH AS

 

Årsregnskap 2019 for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Asker og Bærums Budstikke-konsernet endret i 2019 selskapsstruktur gjennom en omfattende fisjons-/fusjonsprosess, som har påvirket både struktur – og driftsforhold i 2019. Virksomheten er i dag organisert gjennom et holdingselskap som eies av våre ca. 1.950 aksjonærer. Holdingselskapet eier igjen 4 heleide datterselskaper som vist under, og som igjen eier enkelte datter-/tilknyttede selskaper.

Selskapsstruktur

Holdingselskapet hadde i 2019 et årsresultat på 12,6 mill. mot 12,1 mill. i 2018. Konsernet hadde i fjor samlede driftsinntekter på 159,4 mill., opp 0,4 mill. fra 2018. Årsresultatet for konsernet i 2019 ble 8,1 mill. mot 15,6 mill. i 2018. Styret vil på ordinær generalforsamling 25. mars foreslå et utbytte på kr. 0,75 pr aksje, totalt kr. 5,9 mill. i utbytte.

Odd R. Øie (styreleder) Asker og Bærums Budstikke Holding AS

(Kontaktpersoner: Styreleder Odd R. Øie – 985 59 626, adm. dir. Terje Tandberg – 911 05 204)

Investormelding 10.03.2020 – Årsregnskap 2019
Årsregnskap 2019 – Asker og Bærums Budstikke Holding AS konsern

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema