Investor relations ABBH AS

 

Årsregnskap 2018 for Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har behandlet og godkjent årsregnskapet for 2018.
Godkjent årsregnskap med styrets årsberetning ligger i egen link nederst i dette innlegget.

«Konsernet oppnådde i 2018 et årsresultat før skattekostnad på 16,5 (5,2) mill. Driftsinntektene ble på 159,0 (153,9) mill. for videreført virksomhet. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 12,5 mill. som gir en margin på 7,9 %. Netto driftsresultat (EBIT) ble på 6,5 (6,4) mill. Netto driftsmargin før restruktureringskostnader ble 4,1 (4,2) %. Finansresultatet for konsernet ble på 10,0 (-1,2) mill.»

«Morselskapets brutto driftsresultat (EBITDA) ble 4,6 mill. som gir en margin på 4,5 %. Netto driftsresultat i morselskapet ble 2,3 (3,0) mill. Driftsinntektene ble 102,5 (107,1) mill. Brukerinntektene (abonnement og løssalg) økte i 2018 med 5,4 mill. grunnet kraftig vekst i digitale abonnenter etter innføring av brukerbetaling i 2017. Samlede reklameinntekter gikk ned med 9,9 mill. mot fjoråret, og endte på 40,7 (50,6) mill. som er en nedgang på 10,9 %.
Driftskostnadene for 2018 ble 97,9 (101,6) mill., som er en reduksjon på 3,7 mill. (3,6 %).»

Styrets forslag til utbytte for 2018 er kr. 1,00,- pr. aksje og vil bli behandlet på generalforsamling på Bekkestua bibliotek 26. mars 2019 kl. 16.00.

Årsregnskap 2018 for Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema