Investor relations ABBH AS

 

Årsregnskap 2017 for Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har behandlet årsregnskapet for 2017.
Godkjent årsregnskap med styrets årsberetning legges i egen link i dette innlegget.

«Konsernet oppnådde i 2017 et årsresultat før skattekostnad på 5,2 (-4,4) mill. Driftsinntektene ble på 153,9 (156,4) mill. for videreført virksomhet. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 12,0 mill. som gir en margin på 7,8 %. Netto driftsresultat (EBIT) ble på 6,4 (-4,9) mill. Netto driftsmargin før restruktureringskostnader ble 4,2 (2,8) %. Finansresultatet for konsernet ble på -1,2 (+0,5) mill. Ytterligere nedskrivning av aksjeposten i Polaris Media AS til markedsverdi er bakgrunnen for det negative finansresultatet.»

«Morselskapets brutto driftsresultat (EBITDA) ble 4,3 mill. som gir en margin på 3,8 %. Netto driftsresultat i morselskapet ble 1,9 (-10,7) mill. Driftsinntektene ble 113,0 (117,4) mill. Brukerinntektene (abonnement og løssalg) økte i 2017 med 1,6 mill. gjennom en kombinasjon av kraftig vekst i digitale abonnenter etter innføring av brukerbetaling for nettavisen fra 2. oktober 2017, samt pristilpasninger. Samlede reklameinntekter gikk ned med 5,5 (11,1) mill. mot fjoråret, og endte på 56,5 (62,0) mill. som er en nedgang på 8,8 %.

Driftskostnadene for 2017 ble 111,1 (128,1) mill., som er en reduksjon på 17,0 mill. (-13,3 %). Selskapet avsatte i 2016 kostnader til restrukturering på 9,2 mill. Sammenlignbare driftskostnader (før restrukturering) er i 2017 redusert med 7,7 mill. som representerer en reduksjon på -6,5 %.»

Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke AS – 2017

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema