Investor relations ABBH AS

 

AKSJONÆRINFORMASJON 14.5.24

VIDERE PROSESS FOR ABBH AS – TRINN 1) UTBETALING AV KAPITALNEDSETTELSEN MED CA. KR. 1,- PR. AKSJE, OG TRINN 2) PÅFØLGENDE TILBUD FRA AMBLE INVESTMENT AS OM KJØP AV AKSJENE I ABBH AS FOR KR. 0,40 PR. AKSJE.

ABBH AS er nå – etter å ha utbetalt et betydelig utbytte de tre siste årene etter salg av de ulike virksomhetene – i avslutningsfasen for nåværende virksomhet. Som behandlet i styrets beretning i årsregnskapet 2023 og gjennomgått på selskapets generalforsamling 30.1.24 er selskapets mål i 2024 å maksimere utbetalingen av resterende midler i selskapet gjennom enten en avviklingsprosess eller om mulig en salgsprosess for selskapet.

Trinn 1
Første trinn i den videre prosessen er at ABBH AS nå vil utbetale ca. kr 1,- pr aksje fra kapitalnedsettelsen, som ble vedtatt på generalforsamlingen 30.1.24. Kapitalnedsettelsen er formelt gjennomført, og styret i ABBH AS vil utbetale kapitalnedsettelsen på ca. kr. 1,- pr. aksje (nøyaktig kr.8.829.560,475/7.868.905 aksjer = kr. 0,995 pr. aksje) til aksjonærene innen 31.5.24. Utbetaling skjer på vanlig måte via DNB Aksjonærservice til aksjonærenes VPS-konto.

Dato for når aksjen gå ex. kapitalnedsettelsen er 22.5.24, og for aksjetransaksjoner fra denne datoen forventes kursen å være tilsvarende lavere.

Trinn 2
Amble Investment AS har etter at kapitalnedsettelsen er utbetalt, forpliktet seg til å gi alle aksjonærene et tilbud om kjøp av deres aksjer i ABBH AS for kr. 0,40 pr. aksje. Dette vil skje i løpet av 3-måneders perioden etter utbetaling av kapitalnedsettelsen.

Kapitalnedsettelsen og tilbudet fra Amble Investment AS utgjør til sammen ca. kr. 1,40 pr. aksje. Ved en avviklingsprosess for selskapet er summen av kapitalnedsettelsen og avviklingsutbyttet beregnet til kr. 1,30 pr. aksje. Tilbudet fra Amble Investment AS gir altså en gunstigere løsning for aksjonærene (kr. 0,10 pr. aksje bedre) enn en avvikling. Styret i ABBH AS anbefaler således aksjonærene å godta tilbudet på kr. 0,40 pr. aksje fra Amble Investment AS når det foreligger i løpet av de neste månedene.

For ordens skyld informeres det om at Amble Investment AS er eid av styreleder i ABBH AS Odd. R. Øie. Han er således inhabil i denne saken, og har ikke deltatt i styrebehandlingen av Amble Investment AS sitt tilbud om kjøp av aksjer i ABBH AS. Amble Investment eier i dag ca. 45 % av aksjene i ABBH AS.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 14. mai 2024
Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema