Investor relations ABBH AS

 

Utbytte

Asker og Bærums Budstikke har som ambisjon å sikre aksjonærene konkurransedyktig avkastning på investert kapital gjennom kursstigning og utbytte. Selskapets ressurser skal forvaltes på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning i form av utbytte eller kursstigning som er konkurransedyktig sammenliknet med andre tilsvarende plasseringer.

Selskapets mål er å utbetale et utbytte som ligger innenfor 35 til 55 % av årets overskudd. Styret vektlegger også stabilitet i utbytte over tid. I år med svakere konjunktur er målet å opprettholde utbyttenivået. Ved fastsettelse av utbytte vil behovet for kjernekapital, selskapets soliditet og kapitalstruktur bli vurdert.

Historisk utbytte pr. aksje

(NOK) 2015 2014             2013 2012 2011 2010 2009 2008
Utbytte 1,50 1,75 2,50 2,50   2,00 2,50 2,00 5,00
(NOK) 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Utbytte 3,00 2,00 2,50 2,50 3,25 2,75


Generalforsamling: 26.03.2019
Styret foreslår å utdele utbytte for 2018 på kr. 1,00 pr. aksje.

Tilbakekjøp av egne aksjer
I løpet av 2007 har Asker og Bærums Budstikke kjøpt tilbake 1.030.000 aksjer fra Schibsted ASA, tilsvarende 10 % av utestående aksjer.
Av det totale tilbakekjøpet ble 600.000 aksjer nedskrevet. De resterende 430.000 aksjene ble solgt til nye og eksisterende aksjonærer. I august 2016 kjøpte Asker og Bærums Budstikke AS aksjeposten til selskapets daværende største aksjonær, Amedia Lokal AS. Posten var på 3.051.825 aksjer. Av disse er 1.220.730 aksjer solgt videre til eksisterende aksjonærer.

Pr. 31.12.2018 eier Asker og Bærums Budstikke ingen egne aksjer.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema