Investor relations ABBH AS

 

30.09.11 Pressemelding – Negativ utvikling i finansmarkedet preger resultatutviklingen i 2. tertial

Asker og Bærums Budstikke ASA konsern (Budstikka.Media) oppnådde et driftsresultat i 2. tertial på 8,3 mill, som er 2,0 mill under fjoråret. Driftsresultatet er så langt i år på 10,3 mill. Inntektene er pr. 2. tertial 2011 på 126,6 mill, som er en økning på 7,8 % fra i fjor. Veksten skyldes økte digitale inntekter og kjøp av fulldistribusjonsavisene Askeravisen og Bærumsavisen.

Budstikka.Media oppnådde et resultat etter skatt på 1,8 mill i 2. tertial 2011.  Det er en resultatnedgang på 6,0 mill mot samme periode i 2010. Finansresultatet i perioden er på -3,5 mill, 3,1 mill under fjoråret. Pr. 2. tertial er finansresultat på -0,5 mill, 3,2 mill under fjoråret. Resultat etter skatt pr. 2. tertial er 7,1 mill.

Veksten i antall daglige brukere på budstikka.no var pr. 2. tertial 2011 på 48,6 % i forhold til samme periode i fjor, med 25 335 daglige brukere i snitt for august. Beregnet opplag var pr. 2. tertial 25 289 eksemplarer, som er en tilbakegang på 941 i forhold til godkjent opplag for 2010. Samlet leser- og brukertall har økt fra 85 000 (F&M 1011/1) til 89 000 (F&M 2011/2).

Den positive utviklingen for det majoritetseide selskapet Tjenestetorget AS fortsatte med en inntektsvekst på 28 % og resultatvekst på 0,5 mill. til 1,2 mill. i 1. tertial 2011.

Budstikka.Media kjøpte 100 % av aksjene i fulldistribusjonsavisene Asker- og Bærumsavisen AS i februar i år. Selskapet er i en oppbyggingsfase, og oppnådde et driftsresultat på -1,6 mill. pr. 2. tertial 2011.

– Våre satsinger har gitt seg utslag i samlet økte leser- og brukertall, og slik bidrar til å posisjonere oss for videre utvikling, sier adm. dir. Terje Tandberg.

 

Tertialrapport 2011 31. august

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema