Investor relations ABBH AS

 

30.05.12 Pressemelding – Budstikka med sterk resultatvekst i 1. tertial

Asker og Bærums Budstikke ASA offentliggjør i dag sin resultatrapport pr. 1. tertial 2012.

Resultat før skatt i 1. tertial ble 8,1 mill. Det er en økning på 3,0 mill. (59 %) fra samme periode i fjor. Hovedårsaken til resultatforbedringen er et positivt finansresultat på 6,6 mill.

Selskapet kan også vise til en positiv kostnadsutvikling, med reduksjon i driftskostnader for konsernet på 1,9 mill. (-3 %) mot fjoråret. Kostnadsreduksjonen i morselskapet er på 2,9 mill. (-5 %) i samme periode.

«Vi er fornøyd med den digitale brukerveksten på 38 % og kostnadsutviklingen, og vi kan glede oss over et godt finansresultat i perioden» uttaler administrerende direktør Terje Tandberg. «Samtidig er fullt fokus på fortsatt kostnadsbesparelser nødvendig i den pågående strukturendringen for norske medier», sier Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Tertialrapport

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema