Investor relations ABBH AS

 

30.05.11 Pressemelding – Inntektsvekst kombinert med produktsatsing og utviklingskostnader preger resultatutviklingen i 1. tertial

Driftsinntektene for Asker og Bærums Budstikke ASA (Budstikka.Media) var pr. 1. tertial 2011 65,4 mill., som er en økning på 10,7 % fra i fjor. Veksten skyldes økte reklameinntekter, økte digitale inntekter og kjøp av fulldistribusjonsavisene Askeravisen og Bærumsavisen. Budstikka.Media oppnådde et resultat etter skatt på 3,9 mill. i 1. tertial 2011.  Det er en resultatnedgang på 5,7 mill mot samme periode i 2010.

Resultatet i 1. tertial 2010 var påvirket av bortfall av gammel AFP-ordning, som ga en engangseffekt på +4,9 mill i fjor. Driftsresultatet i 1. tertial 2011 ble 2,0 mill, som er en nedgang på -6,7 mill. Justert for AFP-effekten er nedgangen i driftsresultatet på -1,8 mill fra i fjor.

I mars ble Budstikkas nye helgesatsing på fredager og lørdager lansert, og en omfattende opplagskampanje ble gjennomført i april. Den ga 965 nye betalende abonnenter, som tyder på at den nye helgesatsingen har blitt godt mottatt hos våre lesere. Denne satsingen har påvirket driftskostnadene med i overkant av 1,0 mill i 1. tertial. Opplaget var pr. 1. tertial 25 710, en nedgang på 520 abonnenter fra årsskiftet.

Veksten i antall daglige brukere på budstikka.no var i 1. tertial 2011 på 29 % i forhold til samme periode i fjor, med 21 027 daglige brukere i snitt for april.

Den positive utviklingen for det majoritetseide selskapet Tjenestetorget AS fortsatte med en inntektsvekst på 40 % og resultatvekst på 0,2 mill. til 0,7 mill. i 1. tertial 2011.

Budstikka.Media kjøpte 100 % av aksjene i fulldistribusjonsavisene Asker- og Bærumsavisen AS i februar i år. Selskapet er i en oppbyggingsfase, og fikk et driftsresultat på -0,5 mill. i 1. tertial 2011.

– Vi har gjennom de satsinger som er gjort i 1. tertial posisjonert oss for videre utvikling og vekst i 2011, sier adm. direktør Terje Tandberg.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobilnr. 911 05 204 eller direktør for konsernutvikling Anders Wetting, mobilnr. 906 23 645.

Tertialrapport 2011 – 30. april

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema