Investor relations ABBH AS

 

29.09.10 Pressemelding – Inntektsvekst på 5 % og vesentlig forbedring av driftsresultatet for Budstikka.Media

Asker og Bærums Budstikke ASA konsern (Budstikka.Media) leverer et resultat etter skatt på 17,1 mill. Det er en resultatfremgang på 0,7 mill mot samme periode i 2009. Mens fjoråret bar preg av et sterkt finansresultat, er det nå en kraftig økning i driftsresultatet som bidrar til den positive utviklingen. Driftsresultatet er pr. 2. tertial på 18,4 mill, en økning på 14,1 mill fra 2009.

Etter åtte måneder i 2010 har Budstikka.Media samlede driftsinntekter på 117,4 mill. Det er  en økning på 5,9 mill fra samme periode i 2009, hvorav oppkjøp av Tjenestetorget AS har bidratt med 4,7 mill av inntektsveksten. Driftskostnadene er i samme periode redusert med 8,3 mill, inkl. effekt av bortfall gammel AFP-ordning (4,9 mill).

Reklameinntektene har gått ned med 0,6 mill (-0,8 %). Pr. 2. tertial i fjor bidro TV med 2,2 mill i reklameinntekter. Som følge av avvikling av kanalen pr. 31.12.09 er det ingen tilsvarende TV-inntekter i 2010. Året startet med en negativ utvikling for avisannonsering spesielt, men de totale reklameinntektene har de siste månedene hatt en positiv utvikling mot fjoråret. Digitale annonseinntekter økte med 42 % pr. 2. tertial.

Opplagsinntektene viser en økning på 3,9 %. Avisen har en beregnet tilbakegang i opplaget på 533 eksemplarer i forhold til godkjent opplag for 2009, mens antall brukere på nett økte med 24 % mot samme periode i fjor. Lesertallene for papiravisen er nå ca.75.000 daglige lesere, mens daglig brukere på nett ved utløpet av 2. tertial var ca. 17.000.

– Vi er tilfreds med driftsresultatet vi oppnådde pr. 2. tertial. Vi ser nå god effekt av systematisk jobbing med kostnadsnivået i selskapet kombinert med en positiv utvikling i driftsinntektene de siste månedene. Etter en treg start på året opplever vi nå også en viss vekst i reklamemarkedet. Vi er rustet til å møte fortsatt usikre tider og økende konkurranse fra ulike mediekanaler, sier adm. direktør Terje Tandberg.

For å styrke selskapets fremtidige inntjeningsevne, satser Budstikka.Media innenfor det digitale området. – Andelen digitale inntekter utgjør pr. 2. tertial 10 %, opp fra 4 % pr. 2. tertial i fjor.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til adm.direktør Terje Tandberg, mobilnr. 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobilnr. 976 29 227.

Tertialrapport 2010 pr 31. august

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema