Investor relations ABBH AS

 

20.9.2016 Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

I forbindelse med selskapets videresalg av egne aksjer har følgende innsidere kjøpt aksjer:

Amble Investment AS som eier 312.637 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 473.799 aksjer.
Ny beholdning for Amble Investment AS er 786.436 aksjer.
Odd Reidar Øie med øvrige nærstående har kjøpt 4.914 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Amble Investment AS og eier 99,99 % av utstående aksjer i selskapet.
Ny totalbeholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 794.601 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Johs. Hansen Rederi AS som eier 181.602 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 66.624 aksjer.
Ny beholdning for Johs. Hansen Rederi AS er 248.226 aksjer.
Brif AS som eier 166.161 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 61.020 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 227.181 aksjer.
Ojaf AS som eier 90.431 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 33.206 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 123.637 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs. Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 599.044 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Terje Tandberg som eier 1.274 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 233 aksjer.
Ny beholdning for Terje Tandberg er 1.507 aksjer.
Terje Tandberg er administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Kjersti Sortland som eier 508 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 200 aksjer.
Ny beholdning for Kjersti Sortland er 708 aksjer.
Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Jørgen Dahl Kristensen som eier 558 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 102 aksjer.
Ny beholdning for Jørgen Dahl Kristensen er 660 aksjer.
Jørgen Dahl Kristensen er redaksjonsjef i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema