Investor relations ABBH AS

 

19.04.2010 Generalforsamling 2010

Ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA avholdes mandag 26. april 2010 kl. 18.00 på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

Innkalling med vedlegg er sendt pr. post til alle aksjonærer. Vedlagt følger utfyllende informasjon knyttet til sak 5 Valg av valgkomité og sak 6 Valg av styre.

CV’er – valg av medlemmer til valgkomité

CV’er – valg av medlemmer til styret

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn møteseddel/fullmakt til selskapet.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema