Investor relations ABBH AS

 

11.02.2010 Pressemelding – Resultat på 23,2 mill i Budstikka for 2009

Mediebransjen opplevde et krevende år i 2009.  Den negative utviklingen i norsk økonomi resulterte i et kraftig fall i reklamemarkedet, noe som også rammet Budstikka.Media. Omfattende effektiviseringstiltak reduserte imidlertid driftskostnadene med 9,2 %, og bidro til at selskapet oppnådde et resultat på 23,2 mill etter skatt.

Budstikkas lesertall er stabile, mens lesertallene for nettavisen Budstikka.no viser fortsatt vekst.

Selskapets driftsinntekter ble på 174,5 mill. Det er en nedgang på 12,8 % mot i fjor. De samlede reklameinntektene utgjorde 109,8 mill – en nedgang på 19,2 %. Opplagsinntektene økte med 0,2 % til 59,1 mill.

Til tross for det kraftige fallet i driftsinntektene ble driftsresultatet på 10,7 mill. Driftsresultatet i 2008 var 32,0 mill, justert for omstruktureringskostnader og effekt av endret pensjonsordning var driftsresultatet i 2008 på 19,6 mill. Driftskostnadene ble redusert med 9,2 % i 2009.

Årets finansresultat ble på 20,7 mill. Det er 34,7 mill bedre enn i 2008 som følge av oppgangen i finansmarkedet. Ved utgangen av året var finansporteføljen på 133,3 mill allokert med 40,5 % i renteinstrumenter og 59,5 % i aksjer og aksjefond. Porteføljen viser en avkastning på 16,5 % for året.

Selskapets resultat før skatt ble på 31,4 mill. Resultat etter skatt ble på 23,2 mill, mot 7,8 mill året før.

Styret foreslår et utbytte på 19,4 mill som utgjør kr 2,00 per aksje mot kr 5,00 året før.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til økonomidirektør Mari Espelin, mobil 976 29 227 eller adm. direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204.

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema