Investor relations ABBH AS

 

10.02.12 Pressemelding – Budstikka styrket sin digitale posisjon i 2011

Asker og Bærums Budstikke ASA oppnådde i 2011 et driftsresultat for konsernet på 16,0 mill. Det er en nedgang på 11,0 mill. fra 2010. Netto driftsmargin ble på 8,1 % i 2011. Som følge av negativ utvikling i aksjemarkedet, ga verdipapirporteføljen ingen avkastning i 2011. Resultat før skatt ble på 16,0 mill. Det er en nedgang mot fjoråret på 23,2 mill. Asker -og Bærumsavisen, ervervet pr. 1. februar 2011, bidro med et negativt driftsresultat på 3,7 mill. Selskapet har vært gjennom en større omstilling, og kostnadstilpasningene fortsetter i første kvartal 2012.

Driftsinntektene for konsernet økte med 9,0 mill. (4,8 %) til 196,3 mill. i 2011. Som følge av kjøpet av Asker- og Bærumsavisen økte reklameinntektene med 7,7 mill. for konsernet – en vekst på 6,9 %. Etter vekst i reklameinntekter for Budstikka de første fem månedene var utviklingen negativ for de siste syv månedene. Dette ga i sum en nullvekst i inntekter for Budstikka i 2011.

Reklameinntektene på budstikka.no økte med 17,5 % i 2011. Med 3.800 daglige mobilbrukere og totalt 31.000 daglige bruker (F&M 2/11) på budstikka.no, har Budstikka styrket sin digitale posisjon betraktelig. Konsernet har også styrket sin digitale posisjon gjennom utviklingen i datterselskapet Tjenestetorget AS. Tjenestetorget har siden oppkjøpet av 66,7 % av aksjene i 2010 utviklet seg tilfredsstillende, og selskapets omsetnings- og resultatutvikling var positiv i 2011. Driftsinntektene i Tjenestetorget ble i 2011 9,1 mill. med et driftsresultat på 1,5 mill.

Budstikka fikk et registrert opplag på 24.761 eksemplarer i 2011. Nedgangen på 1.469 eksemplarer mot fjoråret gir et utslag på lesertallene med et fall for papiravisen fra 75.000 daglige lesere i 2010 til 71.000 i 2011. Dette mer enn kompenseres av veksten i antall digitale brukere, og vår samlede posisjon i lesermarkedet i Asker og Bærum er høyere en noen gang. Vi har nå 89.000 lesere og brukere hver dag.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til administrerende direktør Terje Tandberg, mobil 911 05 204 eller økonomidirektør Mari Espelin, mobil 97 62 92 27.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema