Investor relations Budstikka

 

Aksjonær- og utbyttepolitikk

Aksjonærpolitikk
Asker og Bærums Budstikke har som ambisjon å sikre aksjonærene konkurransedyktig avkastning på investert kapital gjennom kursstigning og utbytte.

Selskapets ressurser skal forvaltes på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning i form av utbytte eller kursstigning som er konkurransedyktig sammenliknet med andre tilsvarende plasseringer. Styret i selskapet vil arbeide for at selskapets aksjer oppnår en prising som reflekterer den fremtidige inntjeningsevnen i selskapet.

Utbyttepolitikk
Asker og Bærums Budstikke har hatt som mål å utbetale et utbytte som ligger innenfor 35 til 55 % av årets overskudd. Styret vektlegger også stabilitet i utbytte over tid. I år med svakere konjunktur er målet å opprettholde utbyttenivået.

I 2009 gjennomførte Asker og Bærums Budstikke et strategiskifte, der nedtrapping av finansforvaltning og utvikling av kjernevirksomhet har vært en overordnet oppgave.

Ved fastsettelse av utbytte vil behovet for kjernekapital, selskapets soliditet og kapitalstruktur bli vurdert.

 

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema