Investor relations Budstikka

 

Aksjer til ansatte

Ansatte i Budstikka får årlig tilbud om kjøp av aksjer i selskapet. Formålet med aksjetilbudet er å stimulere ansatte i Budstikka til langsiktig eierskap og interesse for Budstikka-aksjen. Ordningen skal gi ansatte en direkte del av verdiskapningen i selskapet.

Tilbudet omfatter alle som ultimo november i aktuelle år er fast ansatt og har minst 50 % stilling. Kjøpskurs pr. aksje tilsvarer gjennomsnittelig kostpris for selskapets egne aksjer, fratrukket 20 % rabatt. Antall aksjer som tilbys varierer ut i fra grensen om skattefri rabatt ved kjøp av aksjer. For 2014 fikk ansatte tilbud om kjøp fra 20 til 257 aksjer til en kurs på 23,34. I 2015 ble det ikke gitt et slikt tilbud, mens det i 2016 ble tilbudt ansatte å kjøpe aksjer til samme kurs som ved videresalget til eksisterende aksjonærer, uten rabatt. 7 ansatte kjøpte til sammen 3.200 aksjer.

Pr. 31.12.2016 besitter 37 ansatte i Budstikka 79.251 aksjer. Dette utgjør 0,8 % av totale antall aksjer.

 

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema