Investor relations Budstikka

 

Aksjer til ansatte

Ansatte i Budstikka får årlig tilbud om kjøp av aksjer i selskapet. Formålet med aksjetilbudet er å stimulere ansatte i Budstikka til langsiktig eierskap og interesse for Budstikka-aksjen. Ordningen skal gi ansatte en direkte del av verdiskapningen i selskapet.

Tilbudet omfatter alle som ultimo november i aktuelle år er fast ansatt og har minst 50 % stilling. Kjøpskurs pr. aksje tilsvarer gjennomsnittelig kostpris for selskapets egne aksjer, fratrukket 20 % rabatt. Antall aksjer som tilbys varierer ut i fra grensen om skattefri rabatt ved kjøp av aksjer. I 2017 fikk ansatte tilbud om kjøp fra 20 til 1004 aksjer til en kurs på 11,95. 17 ansatte kjøpte til sammen 13.816 aksjer.

Pr. 31.12.2017 besitter 44 ansatte i Budstikka 92.628 aksjer. Dette utgjør 1,2 % av totale antall aksjer.

 

 

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema